fbpx

Pagrindinis » Aktyvių piliečių fondas

Aktyvių piliečių fondas

Mūsų kvalifikuoti specialistai seka sporto naujienas ir domisi valstybės prioritetinėmis
sporto kryptimis, rašo mokslines publikacijas sveikatos temomis, tad galime padėti
paruošti unikalų projekto turinį ir taip Jūsų idėjai gauti finansavimą.

Svarbiausias APF programos tikslas stipri ir aktyvi pilietinė visuomenė,
įgalintos pažeidžiamos visuomenės grupės. To bus siekiama:

Skiriant finansavimą pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) į
gyvendinamiems APF programos paramos sričių projektams, kurie:

   siekia aktyvesnio piliečių dalyvavimo pilietinėse veiklose (1 poveikio sritis);
   stiprina pilietinės visuomenės vykdomą valdžios institucijų priežiūrą ir
   advokaciją (2 poveikio sritis);
   
didina paramą žmogaus teisėms (3 poveikio sritis);
   siekia įgalinti pažeidžiamas grupes atstovauti ir ginti
   savo interesus (4 poveikio sritis);
   siekia stipresnių pilietinės visuomenės gebėjimų ir didesnio tvarumo (5 poveikio sritis).

 Skatinant kokybišką ir abipusiai naudingą dvišalį bendradarbiavimą per:

   Į APF programos rezultatus orientuotų projektų, įgyvendinamų kartu su partneriais iš šalies donorės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija), finansavimą;
   dvišalių iniciatyvų tarp Lietuvos ir šalies(-ių) donorės(-ių) organizacijų, pvz., partnerių paieškos vizitai, partnerysčių užmezgimo susitikimai, individualios trumpalaikės stažuotės ir patirties mainai, finansavimą.

Įgyvendinant PVO gebėjimų stiprinimo iniciatyvas

   skatinant PVO veiklos plėtrą (pvz., skatinami projektai, kuriais numatomas nacionalinių ir vietinių organizacijų bendradarbiavimas ir pan.);
   įpareigojant PVO numatyti 10-15 % įgyvendinamo projekto biudžeto skirti organizacijos gebėjimų stiprinimui;
   organizuojant mokymo veiklas, skirtas PVO institucinių gebėjimų stiprinimui;
   inicijuojant ir įgyvendinant regioninių PVO stiprinimo ir lyderystės programas.

Galimi pareiškėjai

Projekto pareiškėjais gali būti Lietuvos NVO, registruotos bent vienerius metus iki projekto koncepcijų paraiškų pateikimo galutinio termino.

Projektų trukmė: nuo 6  mėn iki 3 metų.

Finansavimo intensyvumas

   Mažiausia projektų finansavimo suma 5 000 Eur
   Didžiausia projektų finansavimo suma 150 000 Eur
   Sporto projekto vykdytojai turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis ne mažiau kaip
10 procentų nuo sporto projekto sąmatos

Pagrindinis » Aktyvių piliečių fondas

Aktyvių piliečių fondas

Mūsų kvalifikuoti specialistai seka sporto naujienas ir domisi valstybės prioritetinėmis
sporto kryptimis, rašo mokslines publikacijas sveikatos temomis, tad galime padėti
paruošti unikalų projekto turinį ir taip Jūsų idėjai gauti finansavimą.

Svarbiausias APF programos tikslas stipri ir aktyvi pilietinė visuomenė,
įgalintos pažeidžiamos visuomenės grupės. To bus siekiama:

Skiriant finansavimą pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) į
gyvendinamiems APF programos paramos sričių projektams, kurie:

   siekia aktyvesnio piliečių dalyvavimo pilietinėse veiklose (1 poveikio sritis);
   stiprina pilietinės visuomenės vykdomą valdžios institucijų priežiūrą ir
   advokaciją (2 poveikio sritis);
   
didina paramą žmogaus teisėms (3 poveikio sritis);
   siekia įgalinti pažeidžiamas grupes atstovauti ir ginti
   savo interesus (4 poveikio sritis);
   siekia stipresnių pilietinės visuomenės gebėjimų ir didesnio tvarumo (5 poveikio sritis).

 Skatinant kokybišką ir abipusiai naudingą dvišalį bendradarbiavimą per:

   Į APF programos rezultatus orientuotų projektų, įgyvendinamų kartu su partneriais iš šalies donorės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija), finansavimą;
   dvišalių iniciatyvų tarp Lietuvos ir šalies(-ių) donorės(-ių) organizacijų, pvz., partnerių paieškos vizitai, partnerysčių užmezgimo susitikimai, individualios trumpalaikės stažuotės ir patirties mainai, finansavimą.

Įgyvendinant PVO gebėjimų stiprinimo iniciatyvas

   skatinant PVO veiklos plėtrą (pvz., skatinami projektai, kuriais numatomas nacionalinių ir vietinių organizacijų bendradarbiavimas ir pan.);
   įpareigojant PVO numatyti 10-15 % įgyvendinamo projekto biudžeto skirti organizacijos gebėjimų stiprinimui;
   organizuojant mokymo veiklas, skirtas PVO institucinių gebėjimų stiprinimui;
   inicijuojant ir įgyvendinant regioninių PVO stiprinimo ir lyderystės programas.

Galimi pareiškėjai

Projekto pareiškėjais gali būti Lietuvos NVO, registruotos bent vienerius metus iki projekto koncepcijų paraiškų pateikimo galutinio termino.

Projektų trukmė: nuo 6  mėn iki 3 metų.

Finansavimo intensyvumas

   Mažiausia projektų finansavimo suma 5 000 Eur
   Didžiausia projektų finansavimo suma 150 000 Eur
   Sporto projekto vykdytojai turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis ne mažiau kaip
10 procentų nuo sporto projekto sąmatos

TURITE IDĖJĄ?

Susisiekime

Papasakokite mums apie savo organizaciją bei jos poreikį, o mes padėsime Jūsų idėjai gauti finansavimą* Siųsdami sutinkate su Projektai Sportui privatumo politika