fbpx

Pagrindinis » Aktyvių piliečių fondas

Aktyvių piliečių fondas

Kasmet parengiame apie 90 įvairių sporto projektų finansavimui gauti. Vidutinis parengtų paraiškų vertinimo balas – 90 balų, o sėkmės rodiklis viršija 72 %, todėl galime padėti suplanuoti reikšmingus sporto, fizinio aktyvumo bei sveikatingumo projektus ir parengti laiminčias projektų paraiškas.
Patikėkite mums projekto paraiškos rengimo bei finansavimo pritraukimo darbus ir užtikrinsime, kad gautas finansavimas tarnaus jūsų tikslams, o ne jūs – jo reikalavimams.

Nemokama konsultacija:  +370 696 72 000 arba info@projektaisportui.lt

Svarbiausias APF programos tikslas stipri ir aktyvi pilietinė visuomenė,
įgalintos pažeidžiamos visuomenės grupės. To bus siekiama:

Skiriant finansavimą pilietinės visuomenės organizacijų (PVO)
įgyvendinamiems APF programos paramos sričių projektams, kurie:

 • siekia aktyvesnio piliečių dalyvavimo pilietinėse veiklose (1 poveikio sritis);
 • stiprina pilietinės visuomenės vykdomą valdžios institucijų priežiūrą ir
 • advokaciją (2 poveikio sritis);
 • didina paramą žmogaus teisėms (3 poveikio sritis);
 • siekia įgalinti pažeidžiamas grupes atstovauti ir ginti
 • savo interesus (4 poveikio sritis);
 • siekia stipresnių pilietinės visuomenės gebėjimų ir didesnio tvarumo (5 poveikio sritis).

 Skatinant kokybišką ir abipusiai naudingą dvišalį bendradarbiavimą per:

 • Į APF programos rezultatus orientuotų projektų, įgyvendinamų kartu su partneriais iš šalies donorės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija), finansavimą;
 • dvišalių iniciatyvų tarp Lietuvos ir šalies(-ių) donorės(-ių) organizacijų, pvz., partnerių paieškos vizitai, partnerysčių užmezgimo susitikimai, individualios trumpalaikės stažuotės ir patirties mainai, finansavimą.

Įgyvendinant PVO gebėjimų stiprinimo iniciatyvas:

 • skatinant PVO veiklos plėtrą (pvz., skatinami projektai, kuriais numatomas nacionalinių ir vietinių organizacijų bendradarbiavimas ir pan.);
 • įpareigojant PVO numatyti 10-15 % įgyvendinamo projekto biudžeto skirti organizacijos gebėjimų stiprinimui;
 • organizuojant mokymo veiklas, skirtas PVO institucinių gebėjimų stiprinimui;
 • inicijuojant ir įgyvendinant regioninių PVO stiprinimo ir lyderystės programas.

Galimi pareiškėjai:
Projekto pareiškėjais gali būti Lietuvos NVO, registruotos bent vienerius metus iki projekto koncepcijų paraiškų pateikimo galutinio termino.

Projektų trukmė: nuo 6  mėn iki 3 metų.

Finansavimo intensyvumas

 • Mažiausia projektų finansavimo suma 5 000 Eur
 • Didžiausia projektų finansavimo suma 150 000 Eur
 • Sporto projekto vykdytojai turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis ne mažiau kaip
  10 procentų nuo sporto projekto sąmatos

Pagrindinis » Aktyvių piliečių fondas

Aktyvių piliečių fondas

Kasmet parengiame apie 90 įvairių sporto projektų finansavimui gauti. Vidutinis parengtų paraiškų vertinimo balas – 90 balų, o sėkmės rodiklis viršija 72 %, todėl galime padėti suplanuoti reikšmingus sporto, fizinio aktyvumo bei sveikatingumo projektus ir parengti laiminčias projektų paraiškas.
Patikėkite mums projekto paraiškos rengimo bei finansavimo pritraukimo darbus ir užtikrinsime, kad gautas finansavimas tarnaus jūsų tikslams, o ne jūs – jo reikalavimams.

Nemokama konsultacija:  +370 696 72 000 arba info@projektaisportui.lt

Svarbiausias APF programos tikslas stipri ir aktyvi pilietinė visuomenė,
įgalintos pažeidžiamos visuomenės grupės. To bus siekiama:

Skiriant finansavimą pilietinės visuomenės organizacijų (PVO)
įgyvendinamiems APF programos paramos sričių projektams, kurie:

 • siekia aktyvesnio piliečių dalyvavimo pilietinėse veiklose (1 poveikio sritis);
 • stiprina pilietinės visuomenės vykdomą valdžios institucijų priežiūrą ir advokaciją (2 poveikio sritis);
 • didina paramą žmogaus teisėms (3 poveikio sritis);
 • siekia įgalinti pažeidžiamas grupes atstovauti ir ginti savo interesus (4 poveikio sritis);
 • siekia stipresnių pilietinės visuomenės gebėjimų ir didesnio tvarumo (5 poveikio sritis).

 Skatinant kokybišką ir abipusiai naudingą dvišalį bendradarbiavimą per:

 • Į APF programos rezultatus orientuotų projektų, įgyvendinamų kartu su partneriais iš šalies donorės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija), finansavimą;
 • dvišalių iniciatyvų tarp Lietuvos ir šalies(-ių) donorės(-ių) organizacijų, pvz., partnerių paieškos vizitai, partnerysčių užmezgimo susitikimai, individualios trumpalaikės stažuotės ir patirties mainai, finansavimą.

Įgyvendinant PVO gebėjimų stiprinimo iniciatyvas:

 • skatinant PVO veiklos plėtrą (pvz., skatinami projektai, kuriais numatomas nacionalinių ir vietinių organizacijų bendradarbiavimas ir pan.);
 • įpareigojant PVO numatyti 10-15 % įgyvendinamo projekto biudžeto skirti organizacijos gebėjimų stiprinimui;
 • organizuojant mokymo veiklas, skirtas PVO institucinių gebėjimų stiprinimui;
 • inicijuojant ir įgyvendinant regioninių PVO stiprinimo ir lyderystės programas.

Galimi pareiškėjai:
Projekto pareiškėjais gali būti Lietuvos NVO, registruotos bent vienerius metus iki projekto koncepcijų paraiškų pateikimo galutinio termino.

Projektų trukmė: nuo 6  mėn iki 3 metų.

Finansavimo intensyvumas:

 • Mažiausia projektų finansavimo suma 5 000 Eur
 • Didžiausia projektų finansavimo suma 150 000 Eur
 • Sporto projekto vykdytojai turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis ne mažiau kaip
  10 procentų nuo sporto projekto sąmatos

TURITE IDĖJĄ?

Susisiekime

Papasakokite mums apie savo organizaciją bei jos poreikį, o mes padėsime Jūsų idėjai gauti finansavimą
* Siųsdami sutinkate su Projektai Sportui privatumo politika