fbpx

Pagrindinis » Sporto rėmimo fondas

Nacionalinė sporto agentūra

Sporto rėmimo fondas

Kasmet parengiame apie 90 įvairių sporto projektų finansavimui gauti. Vidutinis parengtų paraiškų vertinimo balas – 90 balų, o sėkmės rodiklis viršija 72 %, todėl galime padėti suplanuoti reikšmingus sporto, fizinio aktyvumo bei sveikatingumo projektus ir parengti laiminčias projektų paraiškas.
Patikėkite mums projekto paraiškos rengimo bei finansavimo pritraukimo darbus ir užtikrinsime, kad gautas finansavimas tarnaus jūsų tikslams, o ne jūs – jo reikalavimams.

Nemokama konsultacija:  +370 696 72 000 arba info@projektaisportui.lt

Kvietimas skelbiamas finansuoti 3-ims sporto projektų veiklų sritims, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos:

Nacionalinė fizinio aktyvumo programa

Programos apimtis: Nacionalinė fizinio aktyvumo programa turi būti vykdoma ne mažiau kaip pusėje Lietuvos savivaldybių

Projekto trukmė: iki 1 metų

Finansavimo suma vienam projektui: iki 400 000 EUR

Finansavimo intensyvumas: 90 %

Nuosavas indėlis į projekto biudžetą: 10 %

Galimi pareiškėjai: Skėtinės nevyriausybinės organizacijos, kurios atitinka šiuos reikalavimus:

 • atitinka Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme skėtinei nacionalinei nevyriausybinei organizacijai keliamus reikalavimus;
 • vienija  ne mažiau kaip 20 nevyriausybinių organizacijų;
 • steigimo dokumente įtvirtinta skėtinės organizacijos valdymo organų narių rotacija, numatant ne daugiau kaip 2 kadencijas po 4 metus arba 4 kadencijas po 2 metus iš eilės;
 • skėtinė organizacija turi būti atlikusi praėjusių kalendorinių metų finansinių ataskaitų auditą ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka pateikusi nepriklausomo auditoriaus išvadą;
 • skėtinė organizacija turi įsipareigoti skirti ne mažesnio kaip švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyto dydžio (dalį nuo skirtų valstybės biudžeto lėšų sumos) nuosavų ar kitų šaltinių lėšų bendrąjį finansavimą nacionalinei fizinio aktyvumo programai įgyvendinti;

Partneriai: Galimi

Finansuojamos veiklos: Nacionalinių fizinio aktyvumo programų sąrašą ir joms keliamus reikalavimus nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Nacionalinis fizinio aktyvumo projektas

Projekto apimtis: Nacionalinis fizinio aktyvumo projektas turi būti vykdomas ne mažiau kaip dviejose Lietuvos apskrityse, įtraukiant ne mažiau kaip penkias Lietuvos savivaldybes

Projekto trukmė: iki 2 metų

Finansavimo suma vienam projektui: iki 200 000 EUR

Finansavimo intensyvumas: 90 %

Nuosavas indėlis į projekto biudžetą: 10 %

Galimi pareiškėjai: Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys (VšĮ, MB, UAB, IĮ, federacijos, asociacijos, biudžetinės įstaigos)

Partneriai: galimi

Finansuojamos veiklos: Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą; Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas; Sporto renginių organizavimas; Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida.

Regioninis fizinio aktyvumo projektas

Projekto apimtis: Regioninis fizinio aktyvumo projektas turi būti vykdomas vienoje Lietuvos apskrityje

Projekto trukmė: iki 1 metų

Finansavimo suma vienam projektui: iki 50 000 EUR

Finansavimo intensyvumas: 90 %

Nuosavas indėlis į projekto biudžetą: 10 %

Galimi pareiškėjai: Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys (VšĮ, MB, UAB, IĮ, federacijos, asociacijos, biudžetinės įstaigos)

Partneriai: galimi

Finansuojamos veiklos: Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą; Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas; Sporto renginių organizavimas; Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida.

Kvietimas skelbiamas finansuoti 5-osios sporto projektų veiklos srities projektams, kuriuos administruoja Centrinė projektų agentūra:

1.     Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra;

2.     Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas;

3.     Skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas;

4.     Asmenys skatinami reguliariai sportuoti.

Galimi pareiškėjai: Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys (VšĮ, MB, UAB, IĮ, federacijos, asociacijos, biudžetinės įstaigos).

Projektų trukmė: nuo 1 iki 4 metų.

Finansavimo intensyvumas 5-osios sporto projektų veiklos srities projektams, kuriuos administruoja Centrinė projektų agentūra: Minimali sporto projekto Fondo lėšomis finansavimo suma 8 000 Eur

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 450 000 Eur

Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos.

Sporto rėmimo fondo preliminarus* biudžetas 1-5 veiklų sritims

* tiksli Fondo lėšų suma paaiškėja patvirtinus metų valstybės biudžetą.

10 proc. kvietimo lėšų skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti.

Kas yra sporto rėmimo fondas?

Nacionalinės sporto agentūros administruojamas fizinio aktyvumo skatinimo fondas siekia didinti Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą nacionaliniu bei regioniniu mastu. Sporto rėmimo fondas turi kiekvienais metais numatomus prioritetus, specialiuosius kriterijus ir taisykles, kuriomis vadovaujantis ekspertais ir speciali sudaryta komisija atrenka sporto ir sveikatingumo projektus, kuriems skiriamas finansavimas.

Sporto rėmimo fondas gali finansuoti jūsų organizacijos, asociacijos ar klubo projektą, iniciatyvą. Lėšos iš fondo paprastai skiriamos vienos arba kelių remiamų sričių apibrėžimus atitinkantiems projektams. Sporto rėmimo fondas dažniausiai finansuoja šias veiklos sritis:

 • Esamų sporto bazių plėtra, remontas ir priežiūra. Tai leidžia bendruomenėms, asociacijoms ar organizacijoms atnaujinti savo sporto bazes, pakelti jų įrengimo lygį ir pasiekti tarptautinių standartų normatyvus, sukurti konkurencingas sąlygas atletų rengimui, entuziastų ar talentų pritraukimui.
 • Kvalifikacijos tobulinimas. Šie projektai yra orientuoti į trenerių, teisėjų, sporto ir sveikatinimo sričių specialistų kvalifikacijos kėlimą ir sąlygų jiems tobulėti, kūrimą.
 • Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas. Sporto rėmimo fondas taip pat finansuoja naujos sporto įrangos ir inventoriaus pirkimus asociacijoms, klubams, akademijoms ir kitų tipų sporto bei sveikatingumo organizacijoms. Su šios paramos pagalba galima sukurti geresnes sąlygas sportuojantiems mėgėjams, talentams ar profesionaliems atletams.
 • Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą. Tai apima regioninius arba nišinius sporto projektus, taip pat ir didinimą prieinamumo prie gerų sąlygų sportui. Didelį dėmesį sporto fondas skiria ir prioritetinių grupių (vaikai, senjorai, nėščios moterys, neįgalieji) narių integracijai.
 • Sporto renginių organizavimas. Priimamos paraiškos savivaldybės, apskrities ar regiono, šalies ar net tarptautinio masto sporto renginiams remti.

Projektų atrankos konkursas visada pasižymi didele konkurencija. Dėl to jūsų projektas turi būti parengtas profesionaliai. Galimas Sporto rėmimo fondo finansavimas nuo 3 000 iki 400 000 EUR, gali būti labai reikšmingas tiek trumpalaikių, tiek strateginių, ilgalaikių organizacijos tikslų siekimui. Kreipkitės į patyrusį ir patikimą partnerį paraiškoms rengti bei finansuotiems projektams administruoti. Taip maksimaliai padidinsite savo sėkmės tikimybę.

Kaip Projektai Sportui padeda gauti reikalingą finansavimą?

Norint, kad būtų parengta laiminti paraiška, reikia ne tik geros idėjos, tačiau ir nuodugnaus įsigilinimo į programos kvietimo taisykles, tikslus, Lietuvos fizinio aktyvumo ir pasirinktos tikslinės grupės situaciją, savo galimybes atliepti Fondo ir tikslinės grupės poreikius. Taip pat būtina atitikties vertinimo kriterijams analizė ir atitikties strateginiams valstybės ir tarptautiniams dokumentams vertinimas, išsamios duomenų bei skaičių analizės, aktualiausių projektų valdymo standartų išmanymo ir gebėjimo paraiškos turinį pateikti patenkinant visas taisykles, gebėjimas. Kruopštus paraiškos parengimas užima daug laiko ir reikalauja išskirtinės kompetencijos.

Agentūra „Projektai Sportui“ specializuojasi teikdama sporto, fizinio aktyvumo ir sveikatingumo paraiškų rengimo ir finansuotų projektų administravimo, paslaugas. Visų mūsų teikiamų projektų vidutinis įvertinimas siekia net ~86 balus, tad bendradarbiavimas su “Projektai Sportui” agentūra padidina tikimybę, jog sporto rėmimo fondas finansuos ir jūsų paraišką.

Viskas prasideda nuo išsamios konsultacijos bei projekto idėjos konstrukto išgryninimo ir planų aptarimo. Užtikriname visišką konfidencialumą derybų, konsultacijų ir pasiruošimo procesų metu. Gavę galimybę atstovauti jūsų organizaciją užtikrinsime intelektinės nuosavybės ar kitos informacijos apsaugą.

Parengus galutinį projekto variantą, galime jį pateikti į bendrą paraiškų teikimo sistemą bei to reikalaujančioms institucijoms. Aptariame pasikeitimus kiekviename etape bei informuojame  apie proceso eigą, kad galėtumėte tinkamai pasiruošti projekto pradžiai.

Vienas didžiausių privalumų, kuriuo džiaugiasi mūsų klientai – agentūros „Projektai Sportui“ lankstumas. Galime priimti jūsų turimą informaciją patogia forma – nuo išsamių prezentacijų skaidrėse ar brošiūrose iki apytikslių idėjų tekstiniu ar net žodiniu formatu. Tuo pat metu atliekame projekto idėjos konstravimo ir išgryninimo darbus bei padedame formuoti projekto koncepciją tokiu būdu, kad sporto rėmimo fondas ją įvertintų kuo geriau.

Pagrindinis » Sporto rėmimo fondas

Nacionalinė sporto agentūra

Sporto rėmimo fondas

Kasmet parengiame apie 90 įvairių sporto projektų finansavimui gauti. Vidutinis parengtų paraiškų vertinimo balas – 90 balų, o sėkmės rodiklis viršija 72 %, todėl galime padėti suplanuoti reikšmingus sporto, fizinio aktyvumo bei sveikatingumo projektus ir parengti laiminčias projektų paraiškas.
Patikėkite mums projekto paraiškos rengimo bei finansavimo pritraukimo darbus ir užtikrinsime, kad gautas finansavimas tarnaus jūsų tikslams, o ne jūs – jo reikalavimams.

Nemokama konsultacija:  +370 696 72 000 arba info@projektaisportui.lt

Kvietimas skelbiamas finansuoti 3-ims sporto projektų veiklų sritims, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos:

Nacionalinė fizinio aktyvumo programa

Programos apimtis: Nacionalinė fizinio aktyvumo programa turi būti vykdoma ne mažiau kaip pusėje Lietuvos savivaldybių

Projekto trukmė: iki 1 metų

Finansavimo suma vienam projektui: iki 400 000 EUR

Finansavimo intensyvumas: 90 %

Nuosavas indėlis į projekto biudžetą: 10 %

Galimi pareiškėjai: Skėtinės nevyriausybinės organizacijos, kurios atitinka šiuos reikalavimus:

     atitinka Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme skėtinei nacionalinei nevyriausybinei organizacijai keliamus reikalavimus;

     vienija  ne mažiau kaip 20 nevyriausybinių organizacijų;

     steigimo dokumente įtvirtinta skėtinės organizacijos valdymo organų narių rotacija, numatant ne daugiau kaip 2 kadencijas po 4 metus arba 4 kadencijas po 2 metus iš eilės;

     skėtinė organizacija turi būti atlikusi praėjusių kalendorinių metų finansinių ataskaitų auditą ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka pateikusi nepriklausomo auditoriaus išvadą;

     skėtinė organizacija turi įsipareigoti skirti ne mažesnio kaip švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyto dydžio (dalį nuo skirtų valstybės biudžeto lėšų sumos) nuosavų ar kitų šaltinių lėšų bendrąjį finansavimą nacionalinei fizinio aktyvumo programai įgyvendinti;

Partneriai: Galimi

Finansuojamos veiklos: Nacionalinių fizinio aktyvumo programų sąrašą ir joms keliamus reikalavimus nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Nacionalinis fizinio aktyvumo projektas

Projekto apimtis: Nacionalinis fizinio aktyvumo projektas turi būti vykdomas ne mažiau kaip dviejose Lietuvos apskrityse, įtraukiant ne mažiau kaip penkias Lietuvos savivaldybes

Projekto trukmė: iki 2 metų

Finansavimo suma vienam projektui: iki 200 000 EUR

Finansavimo intensyvumas: 90 %

Nuosavas indėlis į projekto biudžetą: 10 %

Galimi pareiškėjai: Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys (VšĮ, MB, UAB, IĮ, federacijos, asociacijos, biudžetinės įstaigos)

Partneriai: galimi

Finansuojamos veiklos: Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą; Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas; Sporto renginių organizavimas; Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida.

Regioninis fizinio aktyvumo projektas

Projekto apimtis: Regioninis fizinio aktyvumo projektas turi būti vykdomas vienoje Lietuvos apskrityje

Projekto trukmė: iki 1 metų

Finansavimo suma vienam projektui: iki 50 000 EUR

Finansavimo intensyvumas: 90 %

Nuosavas indėlis į projekto biudžetą: 10 %

Galimi pareiškėjai: Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys (VšĮ, MB, UAB, IĮ, federacijos, asociacijos, biudžetinės įstaigos)

Partneriai: galimi

Finansuojamos veiklos: Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą; Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas; Sporto renginių organizavimas; Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida.

Kvietimas skelbiamas finansuoti 5-osios sporto projektų veiklos srities projektams, kuriuos administruoja Centrinė projektų agentūra:

1.     Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra;

2.     Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas;

3.     Skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas;

4.     Asmenys skatinami reguliariai sportuoti.

Galimi pareiškėjai: Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys (VšĮ, MB, UAB, IĮ, federacijos, asociacijos, biudžetinės įstaigos).

Projektų trukmė: nuo 1 iki 4 metų.

Finansavimo intensyvumas 5-osios sporto projektų veiklos srities projektams, kuriuos administruoja Centrinė projektų agentūra: Minimali sporto projekto Fondo lėšomis finansavimo suma 8 000 Eur

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 450 000 Eur

Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos.

Sporto rėmimo fondo preliminarus* biudžetas 1-5 veiklų sritims

* tiksli Fondo lėšų suma paaiškėja patvirtinus metų valstybės biudžetą.

10 proc. kvietimo lėšų skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti.

Kas yra sporto rėmimo fondas?

Nacionalinės sporto agentūros administruojamas fizinio aktyvumo skatinimo fondas siekia didinti Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą nacionaliniu bei regioniniu mastu. Sporto rėmimo fondas turi kiekvienais metais numatomus prioritetus, specialiuosius kriterijus ir taisykles, kuriomis vadovaujantis ekspertais ir speciali sudaryta komisija atrenka sporto ir sveikatingumo projektus, kuriems skiriamas finansavimas.

Sporto rėmimo fondas gali finansuoti jūsų organizacijos, asociacijos ar klubo projektą, iniciatyvą. Lėšos iš fondo paprastai skiriamos vienos arba kelių remiamų sričių apibrėžimus atitinkantiems projektams. Sporto rėmimo fondas dažniausiai finansuoja šias veiklos sritis:

 • Esamų sporto bazių plėtra, remontas ir priežiūra. Tai leidžia bendruomenėms, asociacijoms ar organizacijoms atnaujinti savo sporto bazes, pakelti jų įrengimo lygį ir pasiekti tarptautinių standartų normatyvus, sukurti konkurencingas sąlygas atletų rengimui, entuziastų ar talentų pritraukimui.
 • Kvalifikacijos tobulinimas. Šie projektai yra orientuoti į trenerių, teisėjų, sporto ir sveikatinimo sričių specialistų kvalifikacijos kėlimą ir sąlygų jiems tobulėti, kūrimą.
 • Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas. Sporto rėmimo fondas taip pat finansuoja naujos sporto įrangos ir inventoriaus pirkimus asociacijoms, klubams, akademijoms ir kitų tipų sporto bei sveikatingumo organizacijoms. Su šios paramos pagalba galima sukurti geresnes sąlygas sportuojantiems mėgėjams, talentams ar profesionaliems atletams.
 • Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą. Tai apima regioninius arba nišinius sporto projektus, taip pat ir didinimą prieinamumo prie gerų sąlygų sportui. Didelį dėmesį sporto fondas skiria ir prioritetinių grupių (vaikai, senjorai, nėščios moterys, neįgalieji) narių integracijai.
 • Sporto renginių organizavimas. Priimamos paraiškos savivaldybės, apskrities ar regiono, šalies ar net tarptautinio masto sporto renginiams remti.

Projektų atrankos konkursas visada pasižymi didele konkurencija. Dėl to jūsų projektas turi būti parengtas profesionaliai. Galimas Sporto rėmimo fondo finansavimas nuo 3 000 iki 400 000 EUR, gali būti labai reikšmingas tiek trumpalaikių, tiek strateginių, ilgalaikių organizacijos tikslų siekimui. Kreipkitės į patyrusį ir patikimą partnerį paraiškoms rengti bei finansuotiems projektams administruoti. Taip maksimaliai padidinsite savo sėkmės tikimybę.

Kaip Projektai Sportui padeda gauti reikalingą finansavimą?

Norint, kad būtų parengta laiminti paraiška, reikia ne tik geros idėjos, tačiau ir nuodugnaus įsigilinimo į programos kvietimo taisykles, tikslus, Lietuvos fizinio aktyvumo ir pasirinktos tikslinės grupės situaciją, savo galimybes atliepti Fondo ir tikslinės grupės poreikius. Taip pat būtina atitikties vertinimo kriterijams analizė ir atitikties strateginiams valstybės ir tarptautiniams dokumentams vertinimas, išsamios duomenų bei skaičių analizės, aktualiausių projektų valdymo standartų išmanymo ir gebėjimo paraiškos turinį pateikti patenkinant visas taisykles, gebėjimas. Kruopštus paraiškos parengimas užima daug laiko ir reikalauja išskirtinės kompetencijos.

Agentūra „Projektai Sportui“ specializuojasi teikdama sporto, fizinio aktyvumo ir sveikatingumo paraiškų rengimo ir finansuotų projektų administravimo, paslaugas. Visų mūsų teikiamų projektų vidutinis įvertinimas siekia net ~86 balus, tad bendradarbiavimas su “Projektai Sportui” agentūra padidina tikimybę, jog sporto rėmimo fondas finansuos ir jūsų paraišką.

Viskas prasideda nuo išsamios konsultacijos bei projekto idėjos konstrukto išgryninimo ir planų aptarimo. Užtikriname visišką konfidencialumą derybų, konsultacijų ir pasiruošimo procesų metu. Gavę galimybę atstovauti jūsų organizaciją užtikrinsime intelektinės nuosavybės ar kitos informacijos apsaugą.

Parengus galutinį projekto variantą, galime jį pateikti į bendrą paraiškų teikimo sistemą bei to reikalaujančioms institucijoms. Aptariame pasikeitimus kiekviename etape bei informuojame  apie proceso eigą, kad galėtumėte tinkamai pasiruošti projekto pradžiai.

Vienas didžiausių privalumų, kuriuo džiaugiasi mūsų klientai – agentūros „Projektai Sportui“ lankstumas. Galime priimti jūsų turimą informaciją patogia forma – nuo išsamių prezentacijų skaidrėse ar brošiūrose iki apytikslių idėjų tekstiniu ar net žodiniu formatu. Tuo pat metu atliekame projekto idėjos konstravimo ir išgryninimo darbus bei padedame formuoti projekto koncepciją tokiu būdu, kad sporto rėmimo fondas ją įvertintų kuo geriau.

TURITE IDĖJĄ?

Susisiekime

Papasakokite mums apie savo organizaciją bei jos poreikį, o mes padėsime Jūsų idėjai gauti finansavimą
* Siųsdami sutinkate su Projektai Sportui privatumo politika