fbpx

Pagrindinis » Nacionaliniai fizinio aktyvumo projektai

Nacionaliniai fizinio aktyvumo projektai

Fondas: Sporto rėmimo fondas

Administruojanti institucija: Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Projekto apimtis: Nacionalinis fizinio aktyvumo projektas turi būti vykdomas ne mažiau kaip dviejose Lietuvos apskrityse, įtraukiant ne mažiau kaip penkias Lietuvos savivaldybes

Projekto trukmė: iki 2 metų

Finansavimo suma vienam projektui: iki 200 000 EUR

Finansavimo intensyvumas: 90 %

Nuosavas indėlis į projekto biudžetą: 10 %

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys (VšĮ, MB, UAB, IĮ, federacijos, asociacijos, biudžetinės įstaigos)

Partneriai: galimi

Finansuojamos veiklos: Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą; Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas; Sporto renginių organizavimas; Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida.

Sužinokite daugiau

Nacionalinė fizinio aktyvumo programa siekia skatinti visų visuomenės narių, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, kitų bruožų ar gebėjimų, sveiką fizinį aktyvumą. Tai ketverių metų planavimo dokumentas, kuriame nurodomas programų sąrašas, nustatyti tikslai, uždaviniai ir priemonės jiems pasiekti, terminai, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir jų reikšmės pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus. Nacionalinė fizinio aktyvumo programa turi būti vykdoma ne mažiau kaip pusėje Lietuvos savivaldybių.

Pagal šio dokumento gaires skiriamas finansavimas skėtinėms organizacijoms, kurios atitinka nustatytus kriterijus ir parengė projektus padedančius tų tikslų siekti.

Mūsų paslaugos – projektų rengimas, administravimas ir vadyba

Nacionalinės fizinio aktyvumo programos vykdomos 4 metus ne mažiau nei pusėje Lieguvos savivaldybių. Finansavimas skiriamas vaikų mokymui plaukti, ikimokyklinukų fizinio aktyvumo didinimui, senjorų fizinio aktyvumo skatinimui, sporto renginių organizavimui ir kitoms programoms įgyvendinti. Nacionalines fizinio aktyvumo programas teikiančios skėtinės organizacijos, siekiančios šioms programoms įgyvendinti gauti valstybės biudžeto lėšų,  kurios atitinka joms taikomus kriterijus gali kreiptis į mūsų agentūrą dėl nacionalinės fizinio aktyvumo programos parengimo.

Projektaisportui.lt teikia konsultacijas, paraiškų rengimo ir projektų administravimo paslaugas, kurios padeda pritraukti finansavimą ir gauti paramą sporto projektams vykdyti. Klientams padedame parengti konkurencingą nacionalinę fizinio aktyvumo programą ir pateikti paraišką finansavimui gauti, atliekame paraiškos formos užpildymą ir korektšką paraiškos įkėlimą į nacionalinės fizinio aktyvumo programos paraiškų teikimo sistemą.

Gavus finansavimą fizinio aktyvumo ir sveikatinimosi programai vykdyti, kurios tikslas – nacionaliniu mastu skatinamas fizinis aktyvumas, teikiame programos administravimo paslaugas: tarpinių ir galutinių veiklos ataskaitų, tarpinių ir galutinių mokėjimo prašymų rengimas ir pateikimas, viešųjų pirkimų organizavimas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Fondo nustatytas pirkimų taisykles, skirtas neperkančiosioms organizacijoms. Taip pat teikiame konsultacijas projekto vadybos klausimais, kad padėtumėme užtikrinti sklandų ir sėkmingą projekto įgyvendinimą.

Kodėl verta rinktis mus?

Pristatome keletą naudų ir privalumų, kurias suteikiame savo klientams. Štai kodėl verta kreiptis į Projektai Sportui dėl nacionalinės fizinio aktyvumo programos finansavimo gavimo.

Jūsų idėjų konfidencialumas

Atsakingai žiūrime į savo klientų pateikiamą informaciją, idėjas bei tikslus. Užtikriname 100 % konfidencialumą nuo pirmosios konsultacijos iki projekto pabaigos.

Patirtis, žinios ir profesionalumas

Mūsų privalumas yra mūsų įvairialypė komandos patirtis ir išlaikomas konfidencialumas. Dirbame ne tik kaip savo sričių specialistai, konsultantai. Sukamės sveikatos sektoriaus „virtuvėje“, dalyvaujame savivaldybių ir ministerijų organizuojamose sveikatinimo strategijų aptarimuose, taigi, žinome procesus „iš vidaus“ ir reikalavimus „tarp eilučių“.

Lankstumas

Nors nacionalinė fizinio aktyvumo programa yra aiškiai reglamentuota, suprantame, kad kiekvieno Kliento lūkesčiai ir tikslai gali būti skirtingi. Esame lankstūs bei pritaikome patirtį ir žinias tam, kad parengtume konkurencingas programas, užtikrintume didžiausią sėkmės tikimybę siekiant finansavimo bei sklandų procesų valdymą administruojant projektus.

TURITE IDĖJĄ?

Susisiekime

Papasakokite mums apie savo organizaciją bei jos poreikį, o mes padėsime Jūsų idėjai gauti finansavimą* Siųsdami sutinkate su Projektai Sportui privatumo politika