fbpx

Pagrindinis » Sporto projektų administravimas

Sporto projektų administravimas

Padėsime atitikti Fondo reikalavimus, pasiekti projekto tikslus ir panaudoti gautą finansavimą iki paskutinio cento

Ką darote Jūs?

1. Koncentruojatės į bendrą projekto veiklų organizavimą

2. Rūpinatės projekto vadyba ir rezultatų pasiekimu

3. Įgaliojate mus atstovauti jūsų interesus

Ką daro Projektai Sportui?

1. Padedame suderinti projekto sutartį ir gauti avansą.

2. Esant poreikiui rengiame sutarties, sąmatos keitimo dokumentus.

3. Rengiame mokėjimo prašymus bei tarpines ir galutines veiklų ataskaitas.

4. Pildome veiklų tvarkaraštį ir tęstinumo ataskaitos formą.

5. Padedame įgyvendinti projekto pirkimų procedūras pagal viešųjų pirkimų įstatymą ar Fondonustatytas pirkimų taisykles tiems, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal viešųjų pirkimųįstatymą.

6. Atstovaujame klientą komunikacijoje su Fondu ir projektui priskirtu koordinatoriumi.

7. Esant poreikiui, padedame argumentuoti projekto rodiklių pokyčius.

Ką darote Jūs?

1. Koncentruojatės į bendrą projekto veiklų organizavimą

2. Rūpinatės projekto vadyba ir rezultatų pasiekimu

3. Įgaliojate mus atstovauti jūsų interesus

Ką daro Projektai Sportui?

1. Padedame suderinti projekto sutartį ir gauti avansą.

2. Esant poreikiui rengiame sutarties, sąmatos keitimo dokumentus.

3. Rengiame mokėjimo prašymus bei tarpines ir galutines veiklų ataskaitas.

4. Pildome veiklų tvarkaraštį ir tęstinumo ataskaitos formą.

5. Padedame įgyvendinti projekto pirkimų procedūras pagal viešųjų pirkimų įstatymą ar Fondonustatytas pirkimų taisykles tiems, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal viešųjų pirkimųįstatymą.

6. Atstovaujame klientą komunikacijoje su Fondu ir projektui priskirtu koordinatoriumi.

7. Esant poreikiui, padedame argumentuoti projekto rodiklių pokyčius.

Sporto projektų administravimas

Žinome, su kokiais iššūkiais susiduria sporto ir sveikatingumo organizacijos, asociacijos ir institucijos, norėdamos sėkmingai įvykdyti finansuotą projektą. Galime padėti įveikti sudėtingą finansavimo įdarbinimo procesą bei užtikrinti sėkmingą projekto eigą tolesniuose etapuose.

Projektų administravimas yra neatsiejama projekto vykdymo dalis. Nuo sutarties sudarymo ir avanso prašymo pateikimo, periodinių tarpinių ataskaitų ir mokėjimo prašymų teikimo iki rezultatų viešinimo arba kliento atstovavimo siekiant pagrįsti projekto rodiklius. Projektai Sportui komanda gali perimti šį procesą, tuo tarpu Klientas savo laiką ir išteklius gali panaudoti siekiant įgyvendinti projekto veiklas ir dirbti su tiksline projekto grupe.

Tikslas – gauti finansavimą iki paskutinio cento

Finansuotų ir vykdomų sporto projektų kuravimas reikalauja papildomų išteklių ir procesų vykdymo išmanymo atliekant administracines užduotis korektiškai. Padedame taupyti projektui skiriamus Kliento išteklius atlikdami reikalingas administracines užduotis. Sveikatingumo ir sporto projektų valdymas gali tapti iššūkiu  – neturint reikiamų kompetencijų ir laiko resursų gilintis į sutarties reikalavimus bei reikalavimus veiklų vykdymui ir mokėjimų prašymų teikimu, gali tapti sudėtinga vykdyti projektą nepatiriant finansinių ar laiko nuostolių.
Mūsų tikslas – perimti šių procesų valdymą, kad galėtumėte sutelkti dėmesį į projekto veiklas ir jų rezultatų pasiekimą.

Siekiant perduoti administracines funkcijas mums, reikalinga:

  • Pasirašyti bendradarbiavimo sutartį ir suteikti įgaliojimą, kad Sporto Projektai galėtų atstovauti jūsų interesus;
  • Vykdyti pagrindinę projekto veiklą vadovaujantis projekto paraiškos planų;
  • Pagal sutartą periodiškumą teikti mūsų agentūrai reikalingus dokumentus ir duomenis.

Tokiu būdu padėsime atitikti Fondo reikalavimus, pasiekti projekto tikslus ir gauti finansavimą iki paskutinio cento ir nepatirsite iššūkių, kuriuos gali sukelti sporto ar sveikatingumo projektai. Siekiame tapti patikimu partneriu administruojant sveikatingumo ir sporto projektus.

Administruojame procesus nuo A iki Ž

Finansuotų sporto ir sveikatingumo projektų vykdytojams siūlome savo paslaugas įgyvendinant administracinio pobūdžio užduotis. Nuo projekto sutarties sudarymo su Fondu iki avansinių mokėjimų užtikrinimo – galime pasirūpinti, kad procesas vyktų sklandžiai ir efektyviai. Mūsų komanda gali tvarkyti visus reikiamus su projekto vykdymu susijusius dokumentus – sutarties ir sąmatos keitimo dokumentus, mokėjimo prašymų teikimus, tarpinių ir galutinių veiklos ataskaitų pateikimą numatytu laikotarpiu, pirkimų vykdymą pagal Viešųjų pirkimų įstatymą arba Fondo numatytas pirkimų taisykles neperkančiosioms organizacijoms, esant poreikiui, padedame argumentuoti projekto rodiklių pakitimą ar nepasiekimą.

Sporto projektų administravimas reikalauja specifinių žinių ir kompetencijų. Vykdomo projekto dokumentacijos tikslumas yra svarbus veiksnys siekiant sėkmingai įdarbinti gautą finansavimą. Teikdami sporto projekto administravimo paslaugą padedame teisingai suprasti pasirašomą projekto sutartį ir jos esminius punktus, taip pat padedame parengti avansinio mokėjimo prašymą ir gautą pirmą dalį lėšų suplanuoti panaudoti tikslingai. Esant poreikiui inicijuojame sutarties ir sąmatos keitimą bei korektiškai parengiame reikiamus dokumentus procesui užbaigti. Siekiant užtikrinti gauto finansavimo išlaidų organizuotumą ir skaidrumą teikiame mokėjimų prašymus, bei tarpines ir galutines projekto veiklų ataskaitas. Padedame suplanuoti ir užpildyti veiklų tvarkaraštį bei pateikti tęstinumo ataskaitos formas. Šie procesai sudaro sąlygas sekti projekto eigą ir fiksuoti visus pakeitimus.

Suteikus mums įgaliojimą, galime atstovaujant Klientą komunikuojant su Fondu, o prireikus, padedame argumentuoti projekto rodiklių nepasiekimą, tuo padedame Klientams uždaryti projektą be nepageidaujamų finansinių nuokrypių ar sankcijų.

Dalinamės patirtimi, kompetencija ir žiniomis

Vykdant projektą svarbu atsižvelgti į Fondo nustatytus reikalavimus pirkimų procedūroms, paraiškoje numatytų rodiklių pasiekiamumą, tinkamą veiklų ir dalyvių fiksavimą ir rezultatų matavimo dokumentaciją. Dėmesys šioms detalėms yra svarbus veiksnys siekiant pateikti teisingas periodines ataskaitas ir gauti visą numatytą finansavimą.

Mes turime naudingą patirtį ir kompetencijas, kurios padeda užtikrinti, kad sporto ar sveikatingumo projektų administravimas taptų efektyvesnis.

Konfidencialumas – mūsų garantija

Teikdama pirmenybę intelektinės nuosavybės teisėms ir konfidencialumui, Projektai Sportui užtikrina, kad mūsų Klientų planai būtų apsaugoti ir išliktų konfidencialūs. Konfidencialumas užtikrina Klientų poreikių, interesų apsaugą ir padeda išlaikyti savitą unikalumą.

Daugiausiai laiminčių projektų kasmet

Teikiame profesionalias sporto projekto rengimo konsultacines ir finansuoto projekto administravimo paslaugas. Kasmet parengiame ir pateikiame daugiau kaip 70 unikalių projektų finansavimui gauti, sėkmės rodiklis siekia virš 72 %.

Mūsų siekiamybė padėti kiekvienam Klientui pasiekti geriausią rezultatą įgyvendinant savo sporto projektą, nepriklausomai nuo to, ar jis atsiskaito už nacionaliniams, ar regioniniams fizinio aktyvumo projektams skirtą finansavimą. Skirdami reikiamą dėmesį išsamiai projektų analizei ir administravimo poreikiams patenkinti, pasiekiame reikiamų rezultatų užtikrinant finansavimą iki paskutinio cento ir valdant projektus visose jo gyvavimo ciklo stadijose.
Svarbiausia, padedame taupyti projektui skiriamus Kliento išteklius ir mažinti bendrą finansavimo įdarbinimo kainą.

TURITE IDĖJĄ?

Susisiekime

Papasakokite mums apie savo organizaciją bei jos poreikį, o mes padėsime Jūsų idėjai gauti finansavimą
* Siųsdami sutinkate su Projektai Sportui privatumo politika