fbpx

Pagrindinis » Sporto projektai ir finansavimas

Sporto projektai ir finansavimas

Kasmet parengiame apie 90 įvairių sporto projektų finansavimui gauti. Vidutinis parengtų paraiškų vertinimo balas – 90 balų, o sėkmės rodiklis viršija 72 %, todėl galime padėti suplanuoti reikšmingus sporto, fizinio aktyvumo bei sveikatingumo projektus ir parengti laiminčias projektų paraiškas.
Patikėkite mums projekto paraiškos rengimo bei finansavimo pritraukimo darbus ir užtikrinsime, kad gautas finansavimas tarnaus jūsų tikslams, o ne jūs – jo reikalavimams.

Nemokama konsultacija:  +370 696 72 000 arba info@projektaisportui.lt

Sporto projektų finansavimas yra viena iš galimybių, kuri gali padėti įvairioms sporto, sveikatingumo ar su tuo susijusioms organizacijoms išplėsti savo veiklos lauką, padidinti kompetencijas, pagerinti materialinę bazę ar ištestuoti potencialią galimybę. Norint parengti konkurencingą paraišką ir sėkmingai pritraukti finansavimą gali būti sudėtinga, ypač tiems, kurie neturi reikiamos patirties ir kompetencijų. Neretai stebėti kvietimus, nuodugniai įsigilinti į jų teisės aktus, taisykles ir direktyvas, potencialūs pareiškėjai neturi laiko, o tokiu atveju galimybės pritraukti finansavimą tampa mažos.

Projektai Sportui agentūra padeda pritraukti finansavimą teikdama sporto projektų rengimo, administravimo ir vadybos paslaugas. Specializuojamės sporto ir sveikatingumo organizacijoms pritraukti finansavimą ir finansinę paramą iš nacionalinių bei tarptautinių sporto ir sveikatingumo rėmimo fondų. Mūsų komanda turi patirtį sporto, fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos projektų vadybos srityse, analizuojant sveikatos vadybos procesą, jo struktūrą ir turinį, sprendžiant sporto, sveikatos, sveikos gyvensenos projektų vadybos problemas, kuriant ir taikant įvairias tarptautines sporto ir sveikos gyvensenos projektų vadybos priemones ir praktikas, geba tirti įvairias sporto ir sveikatos projektų valdymo situacijas ir modeliuoti galimus sprendimus, geba įvertinti dabar galiojančias prielaidas apie sportą ir jo atsakomybę, kompleksiškai analizuoti sporto aplinką.

Padedame, kad parama nacionaliniams ar regioniniams sporto projektams taptų lengviau pritraukiama.

Padedame įveikti svarbiausius iššūkius

Sporto projektai, kuriuos finansuoja nacionaliniai ir tarptautiniai fondai, gali padėti sporto organizacijoms tapti konkurencingoms ir labiau prieinamoms plačiajai visuomenei, taip pat įgyvendinti trumpalaikius planus arba ilgalaikius strateginius tikslus bei daryti didesnį teigiamą poveikį vietos bendruomenei ar šaliai ekonominiu, socialiniu, finansiniu aspektu.

Vienas iš pagrindinių iššūkių, su kuriuo susiduria organizacijos, kurias domina sporto finansavimas, yra griežtas bei labai reglamentuotas paraiškų teikimo procesas. Paraiškos formos užpildymas gali reikalauti didelių administracinių išteklių – laiko ir žmogiškųjų resursų. Paraiškų teikimo terminas dėl rėmimo gavimo yra ribotas ir ne visada pakankamas reguliaria veikla užimtai organizacijai parengti detalią ir apgalvotą paraišką.

Projektai Sportui nuodugiai įsigilina į programos kvietimo taisykles, tikslus, pareiškėjo situaciją ir galimybes, įvertina būsimo projekto poveikį ne tik pareiškėjui, tačiau ir Fondui bei aplinkai, pagrindžia projekto naudą, realumą ir ekonominį gyvybingumą.

Kuomet Sporto rėmimo fondas, Nacionalinė sporto agentūra, Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas ar kitas donoras skiria finansavimą – lydime projekto sutarties pasirašymo metu ir padedame gauti avansą projektui pradėti, taip pat parengti sutarties ir sąmatos pakeitimo dokumentus, mokėjimo prašymus ir tarpines bei galutines veiklos ataskaitas.
Projektai Sportui perima administracines užduotis bei iki minimumo sumažina laiko sąnaudas,
kurių gali pareikalauti paraiškų rengimas ir finansuoti sporto projektai.

Žinome, kaip pritraukti finansavimą ir paramą, kad idėjos virstų rezultatais

Mūsų privalumas yra mūsų įvairialypė komandos patirtis ir išlaikomas konfidencialumas. Dirbame ne tik kaip savo sričių specialistai, konsultantai. Sukamės sveikatos sektoriaus „virtuvėje“, dalyvaujame savivaldybių ir ministerijų organizuojamose sveikatinimo strategijų aptarimuose, taigi, žinome procesus „iš vidaus“ ir reikalavimus „tarp eilučių“. Žinome, kur yra kreipiamas didžiausias finansuotojų dėmesys ir kokia informacija laikoma jautria.

Projektai Sportui dirba tam, kad Jūsų idėjos neliktų tik mintyse, žinome ką daryti, kad parama sportui ar reikalingas finansavimas būtų pritrauktas.

Patirtį kaupiame nuo 2018 metų. Per šį laiką sporto ir sveikatingumo sektoriui padėjome pritraukti apie 10 mln. EUR finansavimą iš tokių fondų, kaip Sporto rėmimo fondas, Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, Erasmus+ Sportas, Vilniaus savivaldybės sporto konkursai ir kitų programų.

Teikiame integruotas paslaugas – sporto paraiškos rengimo paslaugos padeda kartu transformuoti Jūsų idėjas į projekto planą, vertą finansavimo skyrimo. Sporto projekto administravimo paslaugos padeda atitikti Fondo reikalavimus, pasiekti tikslus ir panaudoti visą numatytą finansavimą. Projekto vadybos paslaugos padeda organizuoti veiklas, užtikrinti projekto plano aktualumą, rodiklių pasiekimą bei tinkamą viešinimą.

Jeigu turite idėją sporto ar sveikatingumo tema, kurią norite įgyvendinti – susiekime. Mūsų aptarnaujami sporto projektai lengviau pasiekia tikslus.

TURITE IDĖJĄ?

Susisiekime

Papasakokite mums apie savo organizaciją bei jos poreikį, o mes padėsime Jūsų idėjai gauti finansavimą
* Siųsdami sutinkate su Projektai Sportui privatumo politika