fbpx

Pagrindinis » Projektų rengimas

Projektų rengimas

Kartu transfuormuosime Jūsų idėjas į sėkmingą projekto planą, vertą teigiamo Fondo sprendimo dėl finansavimo skyrimo

Ką darote Jūs?

1. Pasidalinate savo idėjomis ir jų finansavimo poreikiu užpildant klausimyną

2. Patogia forma pateikiate paraiškai parengti ir pateikti reikalingą informaciją ir dokumentus

3. Įgaliojate mus atstovauti jūsų interesus

Ką daro Projektai Sportui?

1. Stebime kvietimus teikti paraiškas, atitinkančius Kliento poreikius, ir laiku informuojame Klientą

2. Padedame suformuoti projekto koncepciją taip, kad tikimybė gauti finansavimą būtų didžiausia

3. Koordinuojame projekto planavimo darbus, kokybiškai ir laiku parengiame paraišką bei padedame korektiškai patalpinti į paraiškų teikimo sistemą

4. Padedame tobulinti parašką projekto vertinimo metu esant poreikiui

Ką darote Jūs?

1. Pasidalinate savo idėjomis ir jų finansavimo poreikiu užpildant klausimyną

2. Patogia forma pateikiate paraiškai parengti ir pateikti reikalingą informaciją ir dokumentus

3. Įgaliojate mus atstovauti jūsų interesus

Ką daro Projektai Sportui?

1. Stebime kvietimus teikti paraiškas, atitinkančius Kliento poreikius, ir laiku informuojame Klientą

2. Padedame suformuoti projekto koncepciją taip, kad tikimybė gauti finansavimą būtų didžiausia

3. Koordinuojame projekto planavimo darbus, kokybiškai ir laiku parengiame paraišką bei padedame korektiškai patalpinti į paraiškų teikimo sistemą

4. Padedame tobulinti parašką projekto vertinimo metu esant poreikiui

Sužinokite daugiau

Norint pritraukti finansavimą sporto ir sveikatingumo projektams vykdyti nepakanka tik geros idėjos. Nors ji yra svarbi sudedamoji dalis siekiant finansavimui ar paramai sportui gauti, tačiau projektų paraiškų rengimas yra subtilesnis darbas, kurį norint tinkamai atlikti reikia nuodugnaus įsigilinimo į programos kvietimo taisykles, tikslus, verslo subjekto situaciją ir galimybes.

Projektai Sportui yra finansavimo pritraukimo konsultacijų agentūra, kurios fokusas yra skiriamas fizinį aktyvumą dirbantiems ir sveikatingumą gerinantiems projektams.

Esame viena iš kruopščiausiai dirbančių ir labiausiai patyrusių Nacionalinės sporto agentūros Sporto rėmimo fondo, Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, Vilniaus miesto savivaldybės kasmetinių sporto konkursų, aukšto meistriškumo programų, Erasmus+ Sportas, finansavimo pritraukimo agentūrų Lietuvoje.

Šią savo sukauptą patirtį ir ekspertines žinias paverčiame verte savo klientams – teikiame konsultacijas, paraiškų rengimo, projektų administravimo bei vadybos paslaugas, kurios gali padėti Jūsų organizacijai pritraukti finansavimą sportui vystyti iš regioninių, nacionalinių ir tarptautinių ES fondų, bei tinkamai juos realizuoti.

Projektai Sportui – laiminčių sporto ir sveikatingumo projektų rengimas

Mes suprantame, kiek daug laiko ir resursų reikalauja projekto rengimas, todėl teikiame integruotas finansavimo pritraukimo paslaugas. Sporto ir sveikatingumo projektų rengimas apima platų paslaugų ir kompetencijų spektrą. Jeigu nuspręsite bendradarbiauti su mūsų agentūra, tuomet padėsime kurti vertę visose projekto gyvavimo ciklo stadijose nuo pirminės idėjos įvertinimo iki galutinės ataskaitos patvirtinimo – padėsime taupyti projektui skiriamus išteklius ir mažinti bendrą finansavimo pritraukimo kainą.

Administracinės atitikties analizė

Kai mums patikėtas sporto projektų rašymas – mūsų komanda analizuoja kliento poreikius ir idėją dėl finansavimo pritraukimo bei tikrina administracinį tinkamumą pagal nustatytus vertinimo kriterijus. Šis procesas apima atitikties vertinimo kriterijų analizę ir pasiūlymų teikimą dėl projekto koncepcijos, siekiant juos užtikrinti. Taip pat švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus administracinės atitikties kriterijus, prioritetus ir kitus reikalavimus.

Atitiktis ŠMM prioritetams ir tarptautiniams strateginiams dokumentams

Mes suderiname sporto paraiškos idėjos koncepcijos atitiktį su švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais prioritetais ir Lietuvos Respublikos bei tarptautiniais strateginiais dokumentais sporto politikos valdymo srityje. Tai atliekame pagal minėtuose dokumentuose nustatytų specialiųjų kriterijų analizę. Jeigu idėja ir jos koncepcija atitinka minėtuosius kriterijus, tikimybė gauti finansavimą didėja.

Paraiškos turinio ir išlaidų tinkamumo pagrįstumo analizė

Mūsų komanda išanalizuoja paraiškos turinį ir padeda optimizuoti biudžetą pagal viešųjų pirkimų ir pirkimų taisyklių reikalavimus, padeda užtikrinti išlaidų tinkamumą ir pagrįstumą pagal nustatytus vertinimo kriterijus. Įsitikiname, kad paraiškoje nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti ir pagrįstos bei atitinka Lietuvos Respublikos Sporto įstatyme nustatytus kriterijus. Tai aktuali dalis, kurią apima sporto ir sveikatingumo projektų rengimas.

Plataus spektro specializacija

Turime patirtį padedant organizacijoms pritraukti finansavimą regioninių ir nacionalinių fizinio aktyvumo programų ir projektų vykdymui. Tokių projektų rašymas reikalauja didelio skiriamo dėmesio ekonominiam gyvybingumui, dideliam teigiamam poveikiui vietos bendruomenei ar šaliai ekonominiu, socialiniu, finansiniu aspektu.

  • Fizinio aktyvumo skatinimas – mūsų komanda padės jums pritraukti finansavimą, skirtą organizuoti fizinio aktyvumo skatinimo veiklas, skatinančias fizinio aktyvumo plėtrą. Tai gali būti sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas, sporto renginių organizavimas, asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida, neįgaliųjų sporto plėtra ar vaikų bei suaugusiųjų įtraukimas į reguliarią fiziškai aktyvią veiklą gerinant jų sveikatos rodiklius.
  • Esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas – galime padėti pritraukti finansavimą sporto infrastruktūros investiciniams projektams vystyti ir administruoti jų įgyvendinimo priežiūrą. Tai gali būti sporto infrastruktūros – sporto paskirties pastato arba sporto paskirties inžinerinio statinio fizinio aktyvumo ir (arba) sporto pratyboms, varžyboms ir (arba) kitiems sporto renginiams rengti, įveiklinimas, plėtojimas ir gerinimas, sporto bazių platesnio prieinamumo kūrimas.
  • Aukšto meistriškumo sporto programos – galime padėti pritraukti finansavimą aukšto meistriškumo sporto programoms vykdyti, organizuoti į tarptautinės sporto šakos federacijos kalendorių įtrauktų tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybas Lietuvoje, taip pat aukšto meistriškumo sporto projektus, turinčius išliekamąją vertę, kurių metu siekiama unikalių ir konkrečių su aukšto meistriškumo sporto vystymu susijusių kiekybinių ir (ar) kokybinių rezultatų, ar sporto klubams, vystantiems aukšto meistriškumo vyrų ir moterų sportą.
  • Prevenciniai ir sveikatingumo projektai – galime padėti pritraukti finansavimą projektams, kurių veiklos skirtos skatinti sveiką gyvenseną ir stiprinti visuomenės psichikos sveikatą. Tokie projektai yra skirstomi į sritis, kaip prevenciniai projektai, moksliniai tyrimai ar socialinė informacinė kampanija. Veiklos orientuotos į 65 m. ir vyresnių asmenų traumų ir susižalojimų prevenciją, nėščių, pagimdžiusių ar po gimdymo mažus vaikus auginančių moterų sveikatos stiprinimą, vaikų žalingų įpročių prevenciją, laikysenos gerinimą, fizinio aktyvumo skatinimą ir sveikatos rodiklių gerinimą.
  • Tarptautinių sporto projektų vystymas – vadinamasis ES projektų rašymas gali padėti organizacijoms rengti ir įgyvendinti bendrą sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklą, įveikti grėsmes, kylančias sąžiningumui sporto srityje, skatinti dvikryptę sportininkų karjerą, toleranciją ir socialinę įtrauktį bei gerinti valdymą, įgyvendinti ES socialinės įtraukties per sportą strategijas, skatinti savanorišką veiklą sporto srityje, kovoti su diskriminacija

Kodėl verta rinktis mus?

Projektų rengimas reikalauja laiko, administracinių išteklių, daug kruopštaus darbo, reikalingos specifinės žinios ir patirtis.

Projektai Sportui sukaupusi reikšmingą patirtį rengiant paraiškas sporto, fizinio aktyvumo skatinimo ir sveikatingumo projektams finansuoti. Kasmet parengiame apie 90 sporto projektų per 10 mln. EUR finansavimui gauti. Vidutinis parengtų paraiškų vertinimo balas – 90 balų, o sėkmės rodiklis viršija 72 %, todėl galime padėti suplanuoti reikšmingus fizinį aktyvumą didinančius ir sporto infrastruktūrą gerinančius projektus bei tinkamai juos realizuoti.

Mūsų patyrusių specialistų komanda užtikrina, kad Kliento idėjos išliktų konfidencialios ir saugios. Bendradarbiaudami su Projektai Sportui galite pasinaudoti:

  • Mūsų ekspertinėmis žiniomis apie sporto ir sveikatingumo finansavimo galimybes bei įstatymus ar direktyvas;
  • Mūsų patirtimi, kuri turtinga tokiose srityse, kaip projektų rašymas, jų administravimas ir vadyba;
  • Mūsų įsipareigojimu užtikrinti, kad bus padaryta viskas, jog jūsų projektas būtų sėkmingas.

Jeigu turite poreikį pagerinti sąlygas esamoje sporto bazėje, įsigyti naujos sporto įrangos savo bendruomenės nariams, kurti programas žmonėms su negalia, ar organizuoti sporto renginius, tuomet Projektai Sportui gali padėti Jūsų idėjai pritraukti finansavimą.

Patikėkite mums finansavimo pritraukimo darbus ir užtikrinsime, kad gautas finansavimas tarnaus jūsų tikslams, o ne jūs – jo reikalavimams.

TURITE IDĖJĄ?

Susisiekime

Papasakokite mums apie savo organizaciją bei jos poreikį, o mes padėsime Jūsų idėjai gauti finansavimą* Siųsdami sutinkate su Projektai Sportui privatumo politika