fbpx

Pagrindinis » Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

Kasmet parengiame apie 90 įvairių sporto projektų finansavimui gauti. Vidutinis parengtų paraiškų vertinimo balas – 90 balų, o sėkmės rodiklis viršija 72 %, todėl galime padėti suplanuoti reikšmingus sporto, fizinio aktyvumo bei sveikatingumo projektus ir parengti laiminčias projektų paraiškas.
Patikėkite mums projekto paraiškos rengimo bei finansavimo pritraukimo darbus ir užtikrinsime, kad gautas finansavimas tarnaus jūsų tikslams, o ne jūs – jo reikalavimams.

Nemokama konsultacija:  +370 696 72 000 arba info@projektaisportui.lt

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos skelbiamo Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuotinų projektų finansavimo konkurso tikslas – skatinti sveiką gyvenseną ir stiprinti visuomenės psichikos sveikatą.

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba skelbia prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą kiekvienais metais.

Ministerija, tvirtindama einamųjų metų visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo prioritetus, patvirtina galimus paraiškų teikėjus pagal numatytas visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklas.

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamų visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklų prioritetinės sritys:

 • Sveikos gyvensenos skatinimas.
 • Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas.

Prioritetinių sričių priemonės:

 • Prevenciniai projektai.
 • Moksliniai tyrimai.
 • Socialinė informacinė kampanija.

Fondo lėšomis finansuotinų prevencinių projektų, socialinės informacinės kampanijos, mokslinių tyrimų projektams finansuoti skiriama:

 • Prevenciniams projektams – 40 proc. visų Fondo lėšų.
 • Moksliniams tyrimams – 10 proc. visų Fondo lėšų.
 • Socialinei informacinei kampanijai – 50 proc. visų Fondo lėšų.
 • Tiksli Fondo lėšų suma paaiškėja patvirtinus metų valstybės biudžetą.

Galimi pareiškėjai:

 • Prevencinių projektų pareiškėjai gali būti nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinės organizacijos sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme), biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos.
 • Mokslinių tyrimų projektų pareiškėjai gali būti mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijos sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme).
 • Socialinės informacinės kampanijos projektų pareiškėjai gali būti juridiniai asmenys, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas (valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme) bei 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nurodytas išimtis.

Projektų įgyvendinimo trukmė:

 • Prevencinių projektų ir socialinės informacinės kampanijos projektų – iki gruodžio 1 d.

Mokslinių tyrimų projektų – iki rugsėjo 1 d.

 • Trumpiausia projekto įgyvendinimo trukmė yra nereglamentuota, ji priklauso nuo projekto metu numatomų vykdyti veiklų trukmės.
 • Projekto veiklos gali būti pradėtos vykdyti nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Fondo lėšomis finansuojamo projekto sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi sutarties šalys ir ji užregistruojama Sveikatos apsaugos ministerijoje.

Finansavimo intensyvumas: 95 proc.

Nuosavas indėlis: 5 proc. nuo projektui įgyvendinti skirtos Fondo lėšų sumos

Prevenciniam projektui Fondo lėšų skiriama suma gali būti ne mažesnė kaip 30 000 eurų ir ne didesnė nei 70 000 eurų

Socialinės  reklamos  projektui  Fondo  lėšų  skiriama  suma  gali  būti  ne mažesnė nei  50 000 eurų ir ne didesnė nei 320 000 eurų

Mokslinių tyrimų projektui Fondo lėšų skiriama suma gali būti ne mažesnė nei  10 000 eurų ir ne didesnė nei 50 000 eurų

Sužinokite daugiau

Valstybės ar struktūrinių Fondų finansavimas sudaro sąlygas įgyvendinti prevencinius projektus, tarp kurių galimi ir sveikatingumo projektai. Nacionaliniu ar regioniniu mastu veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms teikiant paraiškas sveikatingumo projektams finansuoti, reikia skirti labai didelį dėmesį paraiškos rengimo etapui, kadangi sveikatingumo projektas turi atitikti griežtus reikalavimus ir itin specifinius kriterijus bei konkurencinėje aplinkoje išsiskirti iš kitų. Fondų lėšomis finansuojamos visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, įrodymais grįstos, sveikos gyvensenos įgūdžius kuriančios ar sveikatai kenkiančią elgseną keičiančios veiklos, kurių sritys – sveikos gyvensenos skatinimas, visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas, mokslinių tyrimų projektai, socialinės informacinės kampanijos, kurių tikslas skatinti sveiką gyvenseną ir stiprinti visuomenės psichikos sveikatą. Finansavimas gali suteikti reikiamų finansinių išteklių veiksmingoms ar novatoriškoms priemonėms ir programoms įgyvendinti. Didelis dėmesys sveikatingumo finansavimo kvietimuose skiriamas prioritetinėms grupėms, pavyzdžiui, senjorams, vaikams ir nėščiosioms ar ką tik pagimdžiusioms moterims.
Taip pat finansavimo gavimui sudaromos galimybės ir vietos, savivaldybės lygmeniu. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybės sporto ir sveikatingumo skyrius, kasmet skiria paramą sporto organizacijoms, organizuodamas sporto projektų konkursus trims veiklos sritims finansuoti: fizinio aktyvumo veikloms, sporto renginiams bei sporto įrangos įsigijimui, kurių tikslas yra skatinti fizinį aktyvumą Vilniaus mieste Šis skyrius taip pat organizuoja ir aukšto meistriškumo sporto projektų konkursą, kuris skelbiamas kartą per tris metus. Dauguma Lietuvos savivaldybių turi savo sporto ir sveikatingumo konkursus, kurie skelbiami savivaldybių oficialiuose tinklapiuose.

Finansavimo užtikrinimas sveikatingumo projektams

Projektai Sportui dirba su neveriausybinėmis organizacijoms ir privačiomis įmonėmis bei padeda užtikrinti finansavimo pritraukimą nacionalinio arba regioninio masto sveikatos projektams vykdyti. Mūsų ekspertų komanda turi žinių ir reikiamą patirtį, kuri sudaro visas sąlygas parengti konkurencingas projektines paraiškas ir sėkmingai administruoti finansuotus projektus bei užsiimtų efektyvia jų vadyba. Esame nuodugniai įsigilinę į Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktus, Europos atsakingų institucijų direktyvinius dokumentus, Europos regiono visuomenės sveikatos mokyklų asociacijos (ASPHER), Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro reikalavimus ir sekame jų pokyčius, kuriuos turi atitikti sveikatinimo projektai. Svarbu sukurti suderintą naudą tikslinėms, prioritetinėms grupėms, vietos bendruomenei ir šaliai ekonominiu, socialiniu, finansiniu aspektu, bei užtikrinti, kad vykdant priemonę dalyvautų reikiamas kompetencijas turintys specialistai, kurių indėlis reikšmingas sveikatingumo projektų įgyvendinimui. Teikiame finansuotų sveikatingumo projektų galutinių veiklos ataskaitų, tarpinių ir galutinių mokėjimo prašymų rengimo ir įkėlimo į sistemą, paslaugas, bei prireikus teikiame konsultacijas projekto įgyvendinimo klausimais.

Ne tik padedame surasti tinkamus partnerius, trenerius, specialistus, lektorius ir kitus tiekėjus ar partnerius, kurių specializacija – sveikatingumo tema.

Projektai Sportui dirba tam, kad padėtų organizacijoms, asociacijoms ir įstaigoms tikslingai naviguoti painiame sveikatingumo projektų finansavimo užtikrinimo procese.

Jeigu Jūsų organizacijos vykdomai veiklai aktualūs sveikatingumo projektai – susisiekime ir padėsime pritraukti finansavimą.

Pagrindinis » Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

Kasmet parengiame apie 90 įvairių sporto projektų finansavimui gauti. Vidutinis parengtų paraiškų vertinimo balas – 90 balų, o sėkmės rodiklis viršija 72 %, todėl galime padėti suplanuoti reikšmingus sporto, fizinio aktyvumo bei sveikatingumo projektus ir parengti laiminčias projektų paraiškas.
Patikėkite mums projekto paraiškos rengimo bei finansavimo pritraukimo darbus ir užtikrinsime, kad gautas finansavimas tarnaus jūsų tikslams, o ne jūs – jo reikalavimams.

Nemokama konsultacija:  +370 696 72 000 arba info@projektaisportui.lt

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos skelbiamo Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuotinų projektų finansavimo konkurso tikslas – skatinti sveiką gyvenseną ir stiprinti visuomenės psichikos sveikatą.

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba skelbia prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą kiekvienais metais.

Ministerija, tvirtindama einamųjų metų visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo prioritetus, patvirtina galimus paraiškų teikėjus pagal numatytas visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklas.

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamų visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklų prioritetinės sritys:

 • Sveikos gyvensenos skatinimas.
 • Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas.

Prioritetinių sričių priemonės:

 • Prevenciniai projektai.
 • Moksliniai tyrimai.
 • Socialinė informacinė kampanija.

Fondo lėšomis finansuotinų prevencinių projektų, socialinės informacinės kampanijos, mokslinių tyrimų projektams finansuoti skiriama:

 • Prevenciniams projektams – 40 proc. visų Fondo lėšų.
 • Moksliniams tyrimams – 10 proc. visų Fondo lėšų.
 • Socialinei informacinei kampanijai – 50 proc. visų Fondo lėšų.
 • Tiksli Fondo lėšų suma paaiškėja patvirtinus metų valstybės biudžetą.

Galimi pareiškėjai:

 • Prevencinių projektų pareiškėjai gali būti nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinės organizacijos sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme), biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos.
 • Mokslinių tyrimų projektų pareiškėjai gali būti mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijos sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme).
 • Socialinės informacinės kampanijos projektų pareiškėjai gali būti juridiniai asmenys, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas (valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme) bei 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nurodytas išimtis.

Projektų įgyvendinimo trukmė:

 • Prevencinių projektų ir socialinės informacinės kampanijos projektų – iki gruodžio 1 d.

Mokslinių tyrimų projektų – iki rugsėjo 1 d.

 • Trumpiausia projekto įgyvendinimo trukmė yra nereglamentuota, ji priklauso nuo projekto metu numatomų vykdyti veiklų trukmės.
 • Projekto veiklos gali būti pradėtos vykdyti nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Fondo lėšomis finansuojamo projekto sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi sutarties šalys ir ji užregistruojama Sveikatos apsaugos ministerijoje.

Finansavimo intensyvumas: 95 proc.

Nuosavas indėlis: 5 proc. nuo projektui įgyvendinti skirtos Fondo lėšų sumos

Prevenciniam projektui Fondo lėšų skiriama suma gali būti ne mažesnė kaip 30 000 eurų ir ne didesnė nei 70 000 eurų

Socialinės reklamos  projektui  Fondo  lėšų  skiriama  suma  gali  būti  ne mažesnė nei  50 000 eurų ir ne didesnė nei 320 000 eurų

Mokslinių tyrimų projektui
Fondo lėšų skiriama suma gali būti ne mažesnė nei  10 000 eurų ir ne didesnė nei 50 000 eurų

Sužinokite daugiau

Valstybės ar struktūrinių Fondų finansavimas sudaro sąlygas įgyvendinti prevencinius projektus, tarp kurių galimi ir sveikatingumo projektai. Nacionaliniu ar regioniniu mastu veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms teikiant paraiškas sveikatingumo projektams finansuoti, reikia skirti labai didelį dėmesį paraiškos rengimo etapui, kadangi sveikatingumo projektas turi atitikti griežtus reikalavimus ir itin specifinius kriterijus bei konkurencinėje aplinkoje išsiskirti iš kitų. Fondų lėšomis finansuojamos visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, įrodymais grįstos, sveikos gyvensenos įgūdžius kuriančios ar sveikatai kenkiančią elgseną keičiančios veiklos, kurių sritys – sveikos gyvensenos skatinimas, visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas, mokslinių tyrimų projektai, socialinės informacinės kampanijos, kurių tikslas skatinti sveiką gyvenseną ir stiprinti visuomenės psichikos sveikatą. Finansavimas gali suteikti reikiamų finansinių išteklių veiksmingoms ar novatoriškoms priemonėms ir programoms įgyvendinti. Didelis dėmesys sveikatingumo finansavimo kvietimuose skiriamas prioritetinėms grupėms, pavyzdžiui, senjorams, vaikams ir nėščiosioms ar ką tik pagimdžiusioms moterims.

Taip pat finansavimo gavimui sudaromos galimybės ir vietos, savivaldybės lygmeniu. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybės sporto ir sveikatingumo skyrius, kasmet skiria paramą sporto organizacijoms, organizuodamas sporto projektų konkursus trims veiklos sritims finansuoti: fizinio aktyvumo veikloms, sporto renginiams bei sporto įrangos įsigijimui, kurių tikslas yra skatinti fizinį aktyvumą Vilniaus mieste Šis skyrius taip pat organizuoja ir aukšto meistriškumo sporto projektų konkursą, kuris skelbiamas kartą per tris metus. Dauguma Lietuvos savivaldybių turi savo sporto ir sveikatingumo konkursus, kurie skelbiami savivaldybių oficialiuose tinklapiuose.

Finansavimo užtikrinimas sveikatingumo projektams

Projektai Sportui dirba su neveriausybinėmis organizacijoms ir privačiomis įmonėmis bei padeda užtikrinti finansavimo pritraukimą nacionalinio arba regioninio masto sveikatos projektams vykdyti. Mūsų ekspertų komanda turi žinių ir reikiamą patirtį, kuri sudaro visas sąlygas parengti konkurencingas projektines paraiškas ir sėkmingai administruoti finansuotus projektus bei užsiimtų efektyvia jų vadyba. Esame nuodugniai įsigilinę į Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktus, Europos atsakingų institucijų direktyvinius dokumentus, Europos regiono visuomenės sveikatos mokyklų asociacijos (ASPHER), Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro reikalavimus ir sekame jų pokyčius, kuriuos turi atitikti sveikatinimo projektai. Svarbu sukurti suderintą naudą tikslinėms, prioritetinėms grupėms, vietos bendruomenei ir šaliai ekonominiu, socialiniu, finansiniu aspektu, bei užtikrinti, kad vykdant priemonę dalyvautų reikiamas kompetencijas turintys specialistai, kurių indėlis reikšmingas sveikatingumo projektų įgyvendinimui. Teikiame finansuotų sveikatingumo projektų galutinių veiklos ataskaitų, tarpinių ir galutinių mokėjimo prašymų rengimo ir įkėlimo į sistemą, paslaugas, bei prireikus teikiame konsultacijas projekto įgyvendinimo klausimais.

Ne tik padedame surasti tinkamus partnerius, trenerius, specialistus, lektorius ir kitus tiekėjus ar partnerius, kurių specializacija – sveikatingumo tema.

Projektai Sportui dirba tam, kad padėtų organizacijoms, asociacijoms ir įstaigoms tikslingai naviguoti painiame sveikatingumo projektų finansavimo užtikrinimo procese.

Jeigu Jūsų organizacijos vykdomai veiklai aktualūs sveikatingumo projektai – susisiekime ir padėsime pritraukti finansavimą.

TURITE IDĖJĄ?

Susisiekime

Papasakokite mums apie savo organizaciją bei jos poreikį, o mes padėsime Jūsų idėjai gauti finansavimą
* Siųsdami sutinkate su Projektai Sportui privatumo politika