fbpx

Pagrindinis » Sveikatingumo projektai

Sveikatingumo projektai

Kasmet parengiame apie 90 įvairių sporto projektų finansavimui gauti. Vidutinis parengtų paraiškų vertinimo balas – 90 balų, o sėkmės rodiklis viršija 72 %, todėl galime padėti suplanuoti reikšmingus sporto, fizinio aktyvumo bei sveikatingumo projektus ir parengti laiminčias projektų paraiškas.
Patikėkite mums projekto paraiškos rengimo bei finansavimo pritraukimo darbus ir užtikrinsime, kad gautas finansavimas tarnaus jūsų tikslams, o ne jūs – jo reikalavimams.a

Nemokama konsultacija:  +370 696 72 000 arba info@projektaisportui.lt

Fondas: Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

Administruojanti institucija: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Projekto apimtis: neapibrėžta

Projekto trukmė: iki 1 metų

Finansavimo suma vienam prevenciniam projektui: 30 000 – 70 000 EUR

Finansavimo intensyvumas: 95 %

Nuosavas indėlis į projekto biudžetą: 5 %

Galimi pareiškėjai: nevyriausybinės organizacijos (VšĮ, Asociacija, Federacija)

Partneriai: Galimi

Finansuojamos veiklos: kiekvienais metais nustatomos naujos priemonės

Sužinokite daugiau

Valstybės ar struktūrinių Fondų finansavimas sudaro sąlygas įgyvendinti prevencinius projektus, tarp kurių galimi ir sveikatingumo projektai. Nacionaliniu ar regioniniu mastu veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms teikiant paraiškas sveikatingumo projektams finansuoti, reikia skirti labai didelį dėmesį paraiškos rengimo etapui, kadangi sveikatingumo projektas turi atitikti griežtus reikalavimus ir itin specifinius kriterijus bei konkurencinėje aplinkoje išsiskirti iš kitų. Fondų lėšomis finansuojamos visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, įrodymais grįstos, sveikos gyvensenos įgūdžius kuriančios ar sveikatai kenkiančią elgseną keičiančios veiklos, kurių sritys – sveikos gyvensenos skatinimas, visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas, mokslinių tyrimų projektai, socialinės informacinės kampanijos, kurių tikslas skatinti sveiką gyvenseną ir stiprinti visuomenės psichikos sveikatą. Finansavimas gali suteikti reikiamų finansinių išteklių veiksmingoms ar novatoriškoms priemonėms ir programoms įgyvendinti. Didelis dėmesys sveikatingumo finansavimo kvietimuose skiriamas prioritetinėms grupėms, pavyzdžiui, senjorams, vaikams ir nėščiosioms ar ką tik pagimdžiusioms moterims.
Taip pat finansavimo gavimui sudaromos galimybės ir vietos, savivaldybės lygmeniu. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybės sporto ir sveikatingumo skyrius, kasmet skiria paramą sporto organizacijoms, organizuodamas sporto projektų konkursus trims veiklos sritims finansuoti: fizinio aktyvumo veikloms, sporto renginiams bei sporto įrangos įsigijimui, kurių tikslas yra skatinti fizinį aktyvumą Vilniaus mieste Šis skyrius taip pat organizuoja ir aukšto meistriškumo sporto projektų konkursą, kuris skelbiamas kartą per tris metus. Dauguma Lietuvos savivaldybių turi savo sporto ir sveikatingumo konkursus, kurie skelbiami savivaldybių oficialiuose tinklapiuose.

Finansavimo užtikrinimas sveikatingumo projektams

Projektai Sportui dirba su neveriausybinėmis organizacijoms ir privačiomis įmonėmis bei padeda užtikrinti finansavimo pritraukimą nacionalinio arba regioninio masto sveikatos projektams vykdyti. Mūsų ekspertų komanda turi žinių ir reikiamą patirtį, kuri sudaro visas sąlygas parengti konkurencingas projektines paraiškas ir sėkmingai administruoti finansuotus projektus bei užsiimtų efektyvia jų vadyba. Esame nuodugniai įsigilinę į Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktus, Europos atsakingų institucijų direktyvinius dokumentus, Europos regiono visuomenės sveikatos mokyklų asociacijos (ASPHER), Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro reikalavimus ir sekame jų pokyčius, kuriuos turi atitikti sveikatinimo projektai. Svarbu sukurti suderintą naudą tikslinėms, prioritetinėms grupėms, vietos bendruomenei ir šaliai ekonominiu, socialiniu, finansiniu aspektu, bei užtikrinti, kad vykdant priemonę dalyvautų reikiamas kompetencijas turintys specialistai, kurių indėlis reikšmingas sveikatingumo projektų įgyvendinimui. Teikiame finansuotų sveikatingumo projektų galutinių veiklos ataskaitų, tarpinių ir galutinių mokėjimo prašymų rengimo ir įkėlimo į sistemą, paslaugas, bei prireikus teikiame konsultacijas projekto įgyvendinimo klausimais.

Ne tik padedame surasti tinkamus partnerius, trenerius, specialistus, lektorius ir kitus tiekėjus ar partnerius, kurių specializacija – sveikatingumo tema.

Projektai Sportui dirba tam, kad padėtų organizacijoms, asociacijoms ir įstaigoms tikslingai naviguoti painiame sveikatingumo projektų finansavimo užtikrinimo procese.

Jeigu Jūsų organizacijos vykdomai veiklai aktualūs sveikatingumo projektai – susisiekime ir padėsime pritraukti finansavimą.

TURITE IDĖJĄ?

Susisiekime

Papasakokite mums apie savo organizaciją bei jos poreikį, o mes padėsime Jūsų idėjai gauti finansavimą* Siųsdami sutinkate su Projektai Sportui privatumo politika